Home Užitečné odkazy (výlety)

Rychnov nad Kněžnou (vzdálenost 8 km)

stránky města
http://www.rychnov-city.cz

Zámek Rychnov nad Kněžnou
http://www.kolowrat.com

Rychnovský pivovar
http://pivovarrychnov.cz

Region Rychnovsko
http://www.rychnovsko.cz

Častolovický zámek
http://www.zamek-castolovice.cz

Častolovice (vzdálenost 6 km)
http://www.ou-castolovice.cz

Zámek Doudleby nad Orlicí
http://www.zamek-doudleby.cz

Doudleby nad Orlicí
http://www.doudleby.cz

Zámek Opočno
http://www.zamek-opocno.cz

Město Opočno
http://www.opocno.cz

Zámek Kostelec nad Orlicí
http://www.castolovice.info/kostelec-nad-orlici.php

Kostelec nad Orlicí
http://www.kostelecno.cz

Zámek Nové Město nad Metují
http://www.zameknm.cz/

Nové město nad Metují
http://www.novemestonm.cz/

Hrad Potštejn
http://www.potstejn.com/hrad/hrad_1.2.html

Zámek Potštejn
http://www.zamekpotstejn.com

Potštejn

http://www.potstejn.com/

Hrad Litice nad Orlicí
http://www.hrady.cz/index.php?OID=206

Rozhledna Osičina u Vojenic
http://www.osicina.cz/

Vojenské muzeum Králíky
http://www.armyfort.com/

Deštné v Orlických horách
http://www.destne.info/
http://www.lyzovani-destne.cz/

Chráněná krajinná oblast Orlické hory Rozloha: 204 km2

Geografická orientace:
50° 07´ - 50° 23´ N, 16° 18´- 16° 36´ E
Nadmořská výška:
od 416 m (na řece Bělé) do 1115 m (Velká Deštná)

- 2 národní přírodní rezervace
- 13 přírodních rezervací
- 6 přírodních památek

Pozoruhodně zachovalý krajinný celek tvořený hřebenem Orlických hor, svahy
před a za hlavním hřebenem a částečně malebným podhůřím. Nejvyšším vrcholem
Orlických hor je Velká Deštná se svými 1115 m, průměrná nadmořská výška je 789 m.
Hřeben a návětrné jihozápadní svahy jsou odlesněné v důsledku působení dálkových
imisí. Orlickohorskou brázdou protéká řeka Divoká Orlice, tvořící od Trčkova
až po Zemskou bránu státní hranici dlouhou 29 km. Po počátečním poměrně klidném
toku proráží bouřlivě horský hřeben a proniká do vnitrozemí v oblasti nazvaném
Zemská brána. Vytváří zde hlubokou soutěsku, s obnaženými rulovými skalisky,
vysokými až 40 metrů. Jedinečná přírodní scenérie je vyhlášena přírodní rezervací.
Hluboká a strmá údolí jsou typická i pro další toky Orlických hor. Zdobnice, Říčka,
Bělá, Kněžna, Olešenka a Zlatý potok porušují příkrými údolními svahy zaoblené
denudační hřbety a dotvářejí tak charakteristický ráz krajiny. Prameniště těchto řek,
ležící na svazích hlavního hřebene, dnes představují ostrůvky nejzachovalejších
přírodních biotopů, které sestupují z hor do podhůří lesnatými údolími. V jejich
závěrech se nachází celá řada pramenišť a podmáčených horských luk. Srážkově je
území nadprůměrné. Fragmenty původních porostů najdeme v národních přírodních
rezervacích Bukačka a Trčkov a v přírodních rezervacích Sedloňovský vrch,
Pod Vrchmezím a Černý důl. Jelení lázeň a U Kunštátské kaple jsou vrcholová
rašeliniště se zajímavou květenou a zvířenou. Osobitá krása této oblasti je dotvářena
zachovalou lidovou architekturou.


http://www.orlickehory.webz.cz
http://www.orlickehory.net
http://www.orlickehory.ochranaprirody.cz
http://www.orlickehory.cz 
Zalozeno na Joomla Vytvorilo IndiGO group s.r.o.                  L/A

hostujeme u BEST-HOSTING.cz